State Freight Plan

Share State Freight Plan on Facebook Share State Freight Plan on Twitter Share State Freight Plan on Linkedin Email State Freight Plan link

We're working to update Minnesota’s State Freight Plan. The plan is a federally required effort that envisions the future needs to move goods and services to serve Minnesota’s economy over the next 20 years. It's vital to identify key investments in the freight system statewide and to better support the transportation of goods and services across modes. This update will link into previous statewide engagement efforts, including the Manufacturer Perspectives’ Studies and regional district freight plans.

Other opportunities to engage

Your feedback will help guide us in creating a 20-year vision for the future state freight
system in Minnesota. In addition to taking our survey, you can provide feedback on the future of our freight system in the following ways:

We're working to update Minnesota’s State Freight Plan. The plan is a federally required effort that envisions the future needs to move goods and services to serve Minnesota’s economy over the next 20 years. It's vital to identify key investments in the freight system statewide and to better support the transportation of goods and services across modes. This update will link into previous statewide engagement efforts, including the Manufacturer Perspectives’ Studies and regional district freight plans.

Other opportunities to engage

Your feedback will help guide us in creating a 20-year vision for the future state freight
system in Minnesota. In addition to taking our survey, you can provide feedback on the future of our freight system in the following ways:

 • The survey* is also available in Soomaali and español:

  * The Survey closes March 31, 2024.

  The Minnesota Department of Transportation (MnDOT) is updating the State Freight Plan to improve freight access, reliability, and connections across the state. Freight helps deliver goods purchased online and food, which can involve multiple modes of transportation. As you think through the questions below, consider all types of modes and freight facilities and how they impact you:

  • Trucks, roadways, and truck stops
  • Freight trains, railroads, and railyards
  • Cargo ships, waterways, and waterway ports
  • Cargo planes and airports
  • Pipelines
  • Multiple modes of freight


  Your feedback will help guide investments for the state freight transportation system and help to create a 20-year vision for the future state freight network.

  Take Survey
  Share How can we improve freight transportation? on Facebook Share How can we improve freight transportation? on Twitter Share How can we improve freight transportation? on Linkedin Email How can we improve freight transportation? link
 • Sahankan waxa* aad ku heli kartaan Af Ingiriisi iyo Isbaanish:


  * Sahanku waxa uu ku eg yahay 31ka Maarso 2024


  Waaxda Gaadiidka ee Minnesota (MnDOT) waxa ay dhameystir ku sameyneysaa Qorshaha Xamuulka ee Gobolka si loo horumariyo helitaanka, ku kalsoonaanta, iyo isku xirka gobolka oo dhan. Xamuulku waxa uu caawiyaa in alaabada laga iibsado barta internetka iyo cuntada la gaarsiiyo, taasoo ay ka mid yihiin laba nooc oo gaadiidka xamuulka ah. Marka aad ka jawaabeyso su’aalaha hoos ku xusan, tixgeli dhamaan noocyada gaadiidka xamuulka iyo sida ay saameyn kuugu yeeshaan: 

  • Gawaarida waaweyn ee xamuulka, wadooyinka iyo halka gaadiidka xamuulku istaago
  • Tareenada xamuulka qaada, xamuulka biyaha la mariyo iyo goobaha tareenada
  • Xamuulka doomaha, biyaha la mariyo, iyo dekadaha webiyada ee ay ka degaan
  • Diyaaradaha xamuulka qaada iyo gegooyinka diyaaradaha 
  • Tuubooyinka shidaalka 
  • Laba nooc ka mid ah noocyada xamuulka 

  Talo soo jeedintaada waxa ay naga caawineysaa maalgelinta gobolka ee noocyada kala duwan ee gaadiidka xamuulka iyada oo naga caawineysa in la abuuro aragtida 20ka sano ee mustaqbalka shabakada xamuulka ee goolka.

  Qaado sahanka
  Share Sidee ayaan ku horumarin karnaa gaadidka xamuulka qaada? on Facebook Share Sidee ayaan ku horumarin karnaa gaadidka xamuulka qaada? on Twitter Share Sidee ayaan ku horumarin karnaa gaadidka xamuulka qaada? on Linkedin Email Sidee ayaan ku horumarin karnaa gaadidka xamuulka qaada? link
 • Esta encuesta* también está disponible en inglés y somalí:

  * La encuesta cierra el 31 de marzo de 2024

  El Departamento de Transporte de Minnesota (MnDOT) está actualizando el Plan Estatal de Transporte de Carga para mejorar el acceso, la confiabilidad y las conexiones del transporte de carga en todo el estado. El transporte de carga ayuda a entregar productos comprados en línea y alimentos, lo que puede implicar múltiples modos de transporte. Mientras piensa en las preguntas a continuación, considere todos los tipos de modos e instalaciones de carga y cómo le impactan:

  • Camiones, carreteras y paradas de camiones
  • Trenes de mercancías, ferrocarriles y patios ferroviarios
  • Buques de carga, vías navegables y puertos fluviales
  • Aviones de carga y aeropuertos
  • Oleoductos
  • Múltiples modos de transporte de carga

  Sus comentarios ayudarán a guiar las inversiones para el sistema estatal de transporte de carga y ayudarán a crear una visión de 20 años para la futura red estatal de transporte de carga.

  Completa la encuesta
  Share ¿Cómo podemos mejorar el transporte de carga? on Facebook Share ¿Cómo podemos mejorar el transporte de carga? on Twitter Share ¿Cómo podemos mejorar el transporte de carga? on Linkedin Email ¿Cómo podemos mejorar el transporte de carga? link
Page last updated: 10 Jun 2024, 09:45 AM